layout background image-left
Logo strony witoldrychlik.com.pl

Strona klienta

Strona klienta
GitHub Live

Opis:

Strona klienta poświęcona działalności publicznej na czas kampanii wyborczej. Wiodącą technologią jest Next.js. Posiada swój blog, stworzony za pomocą Ghost, stanowiący headless CMS. Dodatkowo zawiera formularz kontaktowy oraz wtyczki do mediów społecznościowych.

Użyte technologie:

Powrót